Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (2023)

23 mei 2023

Mede mogelijk gemaakt door:

L

Belangrijk:

Citrix verzamelt basislicentiegegevens die nodig zijn voor haar legitieme belangen, waaronder licentienaleving. Voor meer informatie, zieCitrix-licentiegegevens.

De kerncomponenten zijn de Citrix Delivery Controller, Citrix Studio, Web Studio, Citrix Director en Citrix License Server.

Opmerking:

Citrix Studio is een op Windows gebaseerde beheerconsole waarmee u uw on-premise Citrix Virtual Apps and Desktops-implementatie kunt configureren en beheren. Web Studio is de volgende generatie van Citrix Studio — een webgebaseerde beheerconsole die volledige functiepariteit biedt met Citrix Studio. Voor meer informatie over Web Studio, zieInstalleer Webstudio.

(In versies van vóór 2003 waren de kerncomponenten Citrix StoreFront. U kunt StoreFront nog steeds installeren door op deCitrix StoreFronttegel of voer de opdracht uit die beschikbaar is op de installatiemedia.)

Lees voordat u met een installatie begint dit artikel enBereid je voor om te installeren.

Dit artikel beschrijft de volgorde van de installatiewizard bij het installeren van kerncomponenten. Er zijn opdrachtregelequivalenten beschikbaar. Voor meer informatie, zieInstalleer met behulp van de opdrachtregel.

Stap 1. Download de productsoftware en start de wizard

Gebruik uw Citrix-accountreferenties om toegang te krijgen tot de downloadpagina van Citrix Virtual Apps en Desktops. Download het ISO-productbestand.

Pak het bestand uit. Brand eventueel een dvd van het ISO-bestand.

Meld u aan bij de computer waarop u de kerncomponenten installeert met een lokaal beheerdersaccount.

Plaats de dvd in het station of koppel het ISO-bestand. Als het installatieprogramma niet automatisch start, dubbelklik dan op hetAutomatische selectietoepassing of de gemonteerde schijf.

Stap 2. Kies welk product je wilt installeren

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (1)

KlikBeginnaast het te installeren product: Virtuele apps of Virtuele apps en desktops.

(Als op de machine al Citrix Virtual Apps and Desktops-componenten zijn geïnstalleerd, wordt deze pagina niet weergegeven.)

Commandoregeloptie:/xenappom Citrix Virtual Apps te installeren. Citrix Virtual Apps and Desktops wordt geïnstalleerd als de optie wordt weggelaten.

Stap 3. Kies wat u wilt installeren

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (2)

Als u net begint, selecteert uLeveringscontroller. (Op een latere pagina selecteert u de specifieke componenten die u op deze machine wilt installeren.)

Als u al een controller hebt geïnstalleerd (op deze machine of een andere) en een ander onderdeel wilt installeren, selecteert u het onderdeel uit deVerleng de implementatiesectie.

Commandoregeloptie:/componenten

Stap 4. Lees en accepteer de licentieovereenkomst

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (3)

Op deLicentieovereenkomstpagina, nadat u de licentieovereenkomst hebt gelezen, geeft u aan dat u deze hebt gelezen en geaccepteerd. Dan klikkenVolgende.

Stap 5. Selecteer de te installeren componenten en de installatielocatie

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (4)

Op deKern onderdelenbladzijde:

 • Plaats:Componenten worden standaard geïnstalleerd inC:\Program Files\Citrix. De standaardinstelling is prima voor de meeste implementaties. Als u een andere locatie opgeeft, moet deze beschikken over uitvoeringsrechten voor netwerkservice.
 • Componenten:Standaard zijn de selectievakjes voor alle kerncomponenten ingeschakeld. Het installeren van alle kerncomponenten op één server is prima voor proof of concept, test of kleine productie-implementaties. Voor grotere productieomgevingen raadt Citrix aan om Director, StoreFront en License Server op aparte servers te installeren.

  Opmerking:

  Als u componenten op meer dan één server installeert, installeer dan eerst de Citrix License Server en licenties voordat u andere componenten op andere servers installeert. Zie voor hulp het gedeelte Automatische installatie van deLicentiehandleiding voor Citrix Virtual Apps en Desktops.

  Een pictogram waarschuwt u wanneer u ervoor kiest een vereist kernonderdeel niet op deze machine te installeren. Die waarschuwing herinnert u eraan om dat onderdeel te installeren, hoewel niet noodzakelijkerwijs op deze machine.

KlikVolgende.

Opdrachtregelopties:/installatiemap,/componenten,/uitsluiten

Hardwarecontrole

Wanneer u een Delivery Controller installeert of upgradet, wordt de hardware gecontroleerd. Het installatieprogramma waarschuwt u als de machine minder dan de aanbevolen hoeveelheid RAM (5 GB) heeft, wat de stabiliteit van de site kan beïnvloeden. Voor meer informatie, zieHardwarevereisten.

Grafische interface:Er verschijnt een dialoogvenster.

 • Aanbevolen: klikAnnulerenom de installatie te stoppen. Voeg meer RAM toe aan de machine en start de installatie opnieuw.
 • U kunt ook klikkenVolgendeom verder te gaan met de installatie. De site heeft mogelijk stabiliteitsproblemen.

Opdrachtregelinterface:De installatie/upgrade wordt beëindigd. De installatielogboeken bevatten een bericht waarin wordt beschreven wat er is gevonden en welke opties beschikbaar zijn.

 • Aanbevolen: voeg meer RAM toe aan de machine en voer de opdracht opnieuw uit.
 • U kunt de opdracht ook opnieuw uitvoeren met de/ignore_hw_check_failureoptie om de waarschuwing te negeren. Uw site heeft mogelijk stabiliteitsproblemen.

Bij het upgraden krijgt u ook een melding als de OS- of SQL Server-versie niet langer wordt ondersteund. ZienUpgrade een implementatie.

Stap 6. Functies in- of uitschakelen

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (5)

Op deFunctiesbladzijde:

 • Kies of u Microsoft SQL Server Express wilt installeren voor gebruik als sitedatabase. Deze selectie is standaard ingeschakeld. Als u niet bekend bent met de databases van Citrix Virtual Apps en Desktops, raadpleegt uDatabanken.
 • Wanneer u Director installeert, wordt Windows Hulp op afstand automatisch geïnstalleerd. U kiest of u schaduwen wilt inschakelen in Windows Hulp op afstand voor gebruik met schaduwen door Director-gebruikers. Als u schaduwen inschakelt, wordt TCP-poort 3389 geopend. Deze functie is standaard ingeschakeld. De standaardinstelling is prima voor de meeste implementaties. Deze functie verschijnt alleen wanneer u Director installeert.

KlikVolgende.

Opdrachtregelopties:/nosql(om installatie te voorkomen),/no_remote_assistance(om inschakelen te voorkomen)

Stap 7. Open de Windows-firewallpoorten

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (6)

Standaard zijn de poorten op deFirewallpagina worden automatisch geopend als de Windows Firewall-service actief is, zelfs als de firewall niet is ingeschakeld. De standaardinstelling is prima voor de meeste implementaties. Zie voor poortinformatieNetwerkpoorten.

KlikVolgende.

(De afbeelding toont de poortlijsten wanneer u alle kerncomponenten op deze machine installeert. Dat type installatie is meestal alleen bedoeld voor testimplementaties.)

Commandoregeloptie:/configure_firewall

Stap 8. Controleer de vereisten en bevestig de installatie

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (7)

DeSamenvattingpagina vermeldt wat er zal worden geïnstalleerd. Gebruik deRugom terug te keren naar eerdere wizardpagina's en indien nodig selecties te wijzigen.

Als je klaar bent, klik jeInstalleren.

Het display toont de voortgang van de installatie:

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (8)

Stap 9. Diagnostische informatie delen met Cloud Software Group

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (9)

Op deDiagnostiekpagina, kies of u wilt deelnemen aan Citrix Call Home.

Deze pagina verschijnt bij het installeren van een Delivery Controller met behulp van de grafische interface. Wanneer u StoreFront installeert (maar geen controller), geeft de wizard deze pagina weer. Wanneer u andere kerncomponenten installeert (maar geen Controller of StoreFront), geeft de wizard deze pagina niet weer.

Tijdens een upgrade verschijnt deze pagina niet als Call Home al is ingeschakeld of als het installatieprogramma een fout tegenkomt met betrekking tot de Citrix Telemetry Service.

Als u ervoor kiest om deel te nemen (standaard), klikt u opAansluiten. Voer uw Citrix-accountreferenties in wanneer daarom wordt gevraagd. U kunt uw inschrijvingskeuze later, na installatie, wijzigen.

Nadat uw inloggegevens zijn gevalideerd (of als u ervoor kiest om niet deel te nemen), klikt u opVolgende.

Als je kliktAansluitenop deDiagnostiekpagina zonder eerst te selecterenVerzamel diagnostische informatie, nadat u deMaak verbinding met Citrix Insight Servicesdialoog deVolgendeknop is uitgeschakeld. U kunt niet naar de volgende pagina gaan. Om deVolgendeknop, selecteer en deselecteer onmiddellijkVerzamel diagnostische informatie.

Voor meer informatie, zieBel thuis.

Stap 10. Licentieservergegevens delen met Cloud Software Group

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (10)

Op deLicentieservergegevenspagina, verzoeken we u om ofwel Call Home-gegevens of Customer Experience Improvement Program (CEIP)-gegevens te delen om ons te helpen. Daarnaast vereist Cloud Software Group ook het verzamelen van basislicentiegegevens, inclusief licentienaleving, zoals noodzakelijk voor zijn legitieme belangen.

DeLicentieservergegevenspagina verschijnt wanneer u License Server hebt geïnstalleerd:

 • Als zelfstandige.
 • Als kerncomponent tijdens de installatie van een Delivery Controller.

Tijdens een upgrade verschijnt deze pagina niet als de configuratie al is ingesteld in de/CITRIX.opt:bestand.

License Server bewaakt verschillende soorten gebruikersgegevens, zoals licentiegegevens, Call Home-gegevens en CEIP-gegevens. Om Call Home-gegevens en CEIP-gegevensverzameling mogelijk te maken, moet u ervoor kiezen om deel te nemen (opt-in).

Zie voor meer informatie over het inschakelen van Call Home- en CEIP-gegevensverzameling bij installatie via de opdrachtregelOpdrachtregelopties voor het installeren van kerncomponenten.

Zie voor meer informatie over het verzamelen van licentiegegevens voor Cloud Software GroupCitrix Licensing programma's voor het verzamelen van gegevens.

Stap 11. Voltooi deze installatie

Installeer kerncomponenten | Citrix virtuele apps en desktops 7 2303 (11)

DeFinishpagina bevat groene vinkjes voor alle vereisten en componenten die met succes zijn geïnstalleerd en geïnitialiseerd.

KlikFinish.

Stap 12. Installeer de resterende kerncomponenten op andere machines

Als u alle kerncomponenten op één computer hebt geïnstalleerd, gaat u verder metVolgende stappen. Voer anders het installatieprogramma op andere machines uit om andere componenten te installeren. U kunt ook meer Controllers op andere servers installeren.

Volgende stappen

Nadat u alle vereiste componenten hebt geïnstalleerd, gebruikt u Studio omeen website maken.

Na het maken van de site,VDA's installeren.

U kunt op elk gewenst moment het installatieprogramma voor het volledige product gebruiken om uw implementatie uit te breiden met de volgende componenten:

 • Universal Print Server-servercomponent:Start het installatieprogramma op uw printserver.

  1. SelecteerUniversele printserverin deVerleng de implementatiesectie.
  2. Accepteer de licentieovereenkomst.
  3. Op deFirewallpagina, standaard worden TCP-poorten 7229 en 8080 geopend in de firewall als de Windows Firewall Service actief is, zelfs als de firewall niet is ingeschakeld. U kunt die standaardactie uitschakelen als u de poorten handmatig wilt openen.

  Zie voor het installeren van dit onderdeel vanaf de opdrachtregelOpdrachtregelopties voor het installeren van een Universal Print Server.

 • Gefedereerde authenticatieservice.
 • Sessie opname.
 • Beheer van de werkruimteomgeving.

FAQs

What is Citrix Virtual Apps and desktops? ›

Citrix Virtual Apps and Desktops are virtualization solutions that give IT control of virtual machines, applications, licensing, and security while providing anywhere access for any device.

How do I add apps to Citrix Receiver? ›

Navigate to Citrix Endpoint Management (XenMobile) > Citrix Endpoint Management Productivity Apps.
 1. For other types of MDX apps, get the MDX file.
 2. In the Endpoint Management console, click Configure > Apps > Add. ...
 3. Click MDX. ...
 4. On the App Information pane, type the following information: ...
 5. Click Next.
Nov 2, 2022

What is the purpose of studio component in Virtual apps & desktops? ›

The core Citrix Virtual Apps and Desktops components include: Studio—Studio is the management console that enables you to configure and manage your deployment, eliminating the need for separate management consoles for managing delivery of applications and desktops.

Why use Citrix Virtual desktop? ›

Citrix VDI solutions give teams reliable access to all the apps and information they need, whether they're working in the office or thousands of miles from the data center.

What is the difference between Citrix and Windows Virtual Desktop? ›

Citrix is usually a more expensive option for remote access than WVD. Windows Virtual Desktop was designed to provide a low-cost method of implementing a virtual desktop infrastructure (VDI). In Microsoft and Azure-centric organizations, WVDs offer a more cost-efficient solution for supplying remote access services.

What is the difference between virtual desktop and Citrix? ›

Accessibility for Small to Medium Businesses. Compared to Citrix, Windows Virtual Desktop is easier to use for small businesses. While Citrix has many advanced features, the cost of implementation and maintenance is high. However, not all businesses (especially small ones) need or want to pay for these capabilities.

What is the difference between Citrix Receiver and Citrix Workspace app? ›

Citrix Workspace app is a new client from Citrix that works similar to Citrix Receiver and is fully backward-compatible with your organization's Citrix infrastructure. Citrix Workspace app provides the full capabilities of Citrix Receiver, as well as new capabilities based on your organization's Citrix deployment.

How do I get my Citrix Receiver to work? ›

Instructions
 1. Navigate to www.citrix.com.
 2. Select Downloads. For Receiver: Select the Looking for Citrix Receiver? ...
 3. Select the drop down arrow next to the desired Workspace app. ...
 4. Once the desired app has been located, select the Citrix Workspace app link.
 5. Select the Download Citrix Workspace app button.

What is the difference between VPN and Citrix? ›

Simply, with VPN, the users can access the shared resources and device by establishing a secure connection on their device. In contrast, Citrix is the VDI product that stands for virtual desktop infrastructure, delivering virtual desktops to users with dedicated resources on their devices.

Why do I need virtual desktop? ›

A virtual desktop allows users to access their desktop and applications from anywhere on any kind of endpoint device, while IT organizations can deploy and manage these desktops from a centrally located data center.

What is the benefit of using Citrix? ›

Citrix digital workspace solutions

Reduce security risk by protecting all applications and data with a zero-trust model approach.

What is the difference between Citrix and Windows? ›

While WVD is aimed at providing access to Windows applications and desktops, Citrix aims higher in terms of delivering any application. CVAD can provide desktops access to other OSes, such as Linux, and web-based applications that are integrated into their gateway component.

Is it necessary to have Citrix? ›

Much depends on what you're going to use the computer for. If you don't think you will need to connect to remote desktops or servers or require anyone to connect to you, you shouldn't need it. This is obviously different if you're on a work computer as you may require Citrix Receiver to connect from home.

What is the difference between virtual machine and Virtual Desktop? ›

A virtual desktop is created by virtual machines. A virtual desktop mirrors the usability of a physical computer without all the structures that even a virtual machine has (CPU, storage, memory, etc.). A virtual desktop takes all the elements of a physical workspace and stores them on a server.

Can Citrix see your desktop? ›

Can my employer spy on my home computer via Citrix/Terminal/Remote Desktop sessions when I work from home? A: NO, your employer cannot spy on your home computer through Citrix/Terminal Server sessions. Remote Desktop, Citrix, and Terminal server sessions are not designed to access your home computer.

How do I switch between desktop and Citrix? ›

If the Desktop Viewer is displayed in a window, ALT+TAB switches focus between windows outside the session. Hotkey sequences are key combinations designed by Citrix. For example, the CTRL+F1 sequence reproduces CTRL+ALT+DELETE, and SHIFT+F2 switches applications between full-screen and windowed mode.

Is Citrix remote desktop or VPN? ›

Citrix offers more robust security, but the company also has a much better user experience than most VPNs. Citrix is a VDI system which means Virtual Desktop Infrastructure. Citrix allows remote access to a virtual desktop hosted on a corporate server rather than a remote connection.

What are the three types of virtual desktops? ›

The three most popular types of desktop virtualization are Virtual desktop infrastructure (VDI), Remote desktop services (RDS), and Desktop-as-a-Service (DaaS).

Is virtual desktop same as VPN? ›

A VPN connects your computer to the corporate network, giving you access to the files and information you might need. VDI connects you to a virtual computer within the corporate network, giving you access to the files and information, as well as the software and processing, available on the virtual machine itself.

What are the two types of Citrix? ›

Citrix XenApp and XenDesktop have two commonly used license types: concurrent licensing and user/device licensing. A concurrent license is a license only used during an active session, meaning if a session is terminated or disconnects, the license gets checked back into the pool.

What replaced Citrix Receiver? ›

Many of these features are available through Citrix Workspace in a web browser. Administrators do not need to uninstall Citrix Receiver to install Workspace app. In most cases, the Workspace app automatically replaces previous versions of Citrix Receiver.

Can you have both the Citrix Receiver and Citrix Workspace? ›

Citrix Workspace app provides the full capabilities of Citrix Receiver, and new capabilities based on your organization's Citrix deployment. Citrix Workspace app is built on Citrix Receiver technology, and is fully backward compatible with all Citrix solutions. For more information, visit the Workspace app FAQ page.

Can you have both Citrix Receiver and workspace? ›

Using multiple Citrix Workspace App / Receiver versions from the same image. Is it possible to use two Citrix client versions in one image? Actually – yes!

Why won't Citrix work on my computer? ›

The most common cause why Citrix Workspace (formerly Citrix Receiver) is not working is actually the Internet connection you're using. When you have a slow, or unreliable Internet connection, Citrix Workspace isn't able to work properly.

What is the purpose of the Citrix workspace? ›

Citrix Workspace is a digital workspace solution that delivers secure and unified access to apps, desktops, and content (resources) from anywhere, on any device. These resources can be Citrix DaaS, content apps, local and mobile apps, SaaS and Web apps, and browser apps.

How to install Citrix Receiver on Windows 7 step by step? ›

Setup Citrix Receiver Windows 7, 8 and 10
 1. Power up your device and ensure you are connected to the Internet.
 2. Click on “Download Receiver for Windows” and the installer file for Citrix will start to download onto your computer's default location.
 3. Double click on the downloaded file to start installation.

What is the latest version of Citrix Receiver for Windows 10? ›

Receiver 4.9. 9002 for Windows, LTSR Cumulative Update 9 - Citrix.

How to manually install and configure Citrix Receiver for pass-through authentication? ›

Follow the below steps to configure the policy
 1. Open Local Group Policy Editor. Navigate to Citrix Receiver > User authentication.
 2. Open the Local user name password policy.
 3. Select Enable pass-through authentication.
 4. Click Apply and OK.

What is the difference between VPN and VPN? ›

Proxy and VPN defined. A VPN and a proxy are online services that hide your IP address by rerouting your internet traffic through a remote server. But a proxy works only with a single app or service, while a VPN secures all your internet traffic and encrypts it for extra security and privacy.

What is the difference between VPN server and VPN router? ›

The one key difference is that VPN routers have VPN software installed on them, which makes connecting to, and using, a VPN service that much easier. With a standard router, you'll need to install VPN software on each of your internet-enabled devices before you can connect to that VPN's network.

What are the disadvantages of using a Virtual Desktop? ›

Disadvantages of VDI:
 • Requires skilled people to manage the infrastructure: ...
 • High deployment costs: ...
 • Entirely relies on an internet connection: ...
 • Driver instability for some peripherals: ...
 • Latency: ...
 • Endpoint security concerns:
Aug 1, 2022

Does Virtual Desktop require an Internet connection? ›

it only requires a connection with the host pc if you use virtual desktop. So just ensure your pc is on the same network as your quest 2. I would pick up a fast router and plug your pc into that. Then connect quest 2 to that router.

What are the benefits of Windows Virtual Desktop? ›

5 benefits of Windows Virtual Desktop
 • Scalability and Flexibility. WVD allows organisations to easily scale their virtual desktop environment up or down to meet their changing business needs. ...
 • Enhanced Security. ...
 • Cost Savings. ...
 • Improved Productivity. ...
 • Streamlined IT Management.
Dec 6, 2021

What are the downsides of Citrix? ›

The main problem with Citrix is its overly complex architecture and licensing structure. A typical Citrix infrastructure has too many components and interdependencies.

What are the disadvantages of Citrix? ›

Citrix has very advanced and expensive setup and ongoing costs in comparison to its peers which offer an affordable version of a desktop environment or rather an upgrade to the platform as a service (PaaS) such as Microsoft.

Can Citrix see what you are doing? ›

Monitor Internet and Application Usage on Citrix

When your employees browse the internet or use applications on a Citrix virtual desktop, their activity data will be collected by the CurrentWare client.

What does Citrix do to your computer? ›

Formerly Citrix Virtual Apps and Desktops service, DaaS is virtualization software that gives IT control of virtual machines (VMs) and applications, and offers several security features. Citrix Hypervisor. This Windows-based client enables users to install, provision and run VMs.

How do I remove Citrix Virtual Apps and desktops? ›

From the Windows feature for removing or changing programs: To remove a Controller, Studio, Director, License Server, or StoreFront, right-click Citrix Virtual Apps version or Citrix Virtual Apps and Desktops version and select Uninstall. The installer launches.

What is the use of Citrix app? ›

The Citrix Workspace app is the client-side component of the Workspace platform. Users can securely access all Workspace applications, services and data through the Workspace app on any device or network through a single pane of glass. Files and mobile and virtual apps are also available through the interface.

What are the benefits of Citrix desktop? ›

It eases the burden on IT. Virtual Desktops makes your organisation more secure and your users more mobile. You do not have to manage migrations one desktop at a time, and you do not have to worry about migrations. Incremental Group can manage this without interrupting your users.

Can Citrix spy my computer? ›

Can my employer spy on my home computer via Citrix/Terminal/Remote Desktop sessions when I work from home? A: NO, your employer cannot spy on your home computer through Citrix/Terminal Server sessions. Remote Desktop, Citrix, and Terminal server sessions are not designed to access your home computer.

Is it safe to install Citrix? ›

Citrix Workspace app is the easy-to-install client software that provides seamless, secure access to everything you need to get work done. With this free download, you easily and securely get instant access to all applications, desktops and data from any device, including smartphones, tablets, PCs and Macs.

How do I open Citrix in app instead of browser? ›

On the Windows Start screen or Apps screen, locate and click the Citrix StoreFront tile. In the left pane, select Stores and in the Action pane, select Manage Receiver for Web Sites, and click Configure. Select Deploy Citrix Receiver/Workspace app.

Do I need VPN to access Citrix? ›

Citrix does require an application installed on the user's device, just like with a VPN. The primary difference is that on Citrix, users gain access to their virtual workstation and resources. Meanwhile, the VPN operates directly with the device used and all of its software and applications.

Does Microsoft use Citrix? ›

By adding Citrix secure access solutions to your Microsoft UEM platform, IT can enable remote workers, secure devices, and deliver all the apps your employees need to do their jobs, including seamless integration of Office 365 and Microsoft Teams.

Why should I join Citrix? ›

Work-Life Balance:

Flexibility is paramount and Citrix makes this possible. I can work from anywhere, home or coffee shop. I'm just as productive working several states away while visiting family. Encouraged to help and give back to the community.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated: 08/17/2023

Views: 5687

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.