Configureer Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access (2023)

Naar Citrix server farms inWorkspace ONE-toegangOm te configureren, maakt u een of meer verzamelingen virtuele apps op de pagina Verzamelingen virtuele apps. De verzamelingen bevatten configuratie-informatie zoals de Citrix-servers van waaruit applicaties, desktops en toewijzingen worden gesynchroniseerd, de virtuele app-service-instantie die voor synchronisatie moet worden gebruikt en synchronisatie-instellingen.

U kunt al uw Citrix-serverfarms toevoegen aan één verzameling virtuele apps, of u kunt meerdere verzamelingen maken, afhankelijk van uw behoeften. U kunt bijvoorbeeld voor elke serverfarm een ​​aparte verzameling maken voor eenvoudiger beheer. Dit is ook handig voor het distribueren van synchronisatie over meerdere instanties van de Virtual App-service. Of u kunt alle serverfarms combineren in één testomgevingverzameling en een andere identieke verzameling gebruiken voor uw productieomgeving.

Een mededeling:Als multi-site aggregatie is geconfigureerd in uw Citrix-omgeving en u beschikt over de juiste Virtual Apps Collection-instellingWorkspace ONE-toegangAls u kiest, hoeft u slechts één serverfarm toe te voegen aan uw verzameling virtuele apps.

Voordat u door Citrix gepubliceerde bronnen gebruikt inWorkspace ONE-toegangconfigureren, zorg ervoor dat aan alle vereisten is voldaan.

Volg ook deze richtlijnen voor Citrix-serverfarminstellingen.

 • Als u de optie Groep met beperkte zichtbaarheid gebruikt om gebruikers te beperken, moet u ervoor zorgen dat de groep met beperkte zichtbaarheid gebruikers of groepen bevat. Als het geen gebruikers of groepen bevat, zijn er geen machtigingen opgenomenWorkspace ONE-toeganggesynchroniseerd.
 • Zorg ervoor dat alle door Citrix gepubliceerde applicaties en desktops op een site geldige gebruikers bevatten. Als u een gebruiker of groep verwijdert, zorg er dan voor dat u de gebruiker of groep ook verwijdert in door Citrix gepubliceerde applicaties en desktops.
 • Zorg ervoor dat gebruikers en groepen zijn toegewezen aan de juiste leveringsgroep.

  Wanneer u instellingen kiest om gebruikers te beperken, zorg er dan voor dat gebruikers en groepen zijn opgenomen.

 • Met XenDesktop en XenApp 7.x en latere versies kunt u machtigingen instellen voor alle geverifieerde gebruikers op het niveau van de bezorgingsgroep met de instelling Elke geverifieerde gebruiker toestaan ​​deze bezorgingsgroep te gebruiken. Deze instelling wordt beheerd doorWorkspace ONE-toegangniet ondersteund. Zodat de gebruikers binnenWorkspace ONE-toegangde juiste machtigingen hebben, stel expliciete machtigingen in voor gebruikers en groepen.
 • Workspace ONE-toegangbiedt geen ondersteuning voor de functie voor anonieme gebruikersgroepen in Citrix.

vereisten

 • Configureer de jouweWorkspace ONE-toegang-Nabijheid. Voor meer informatie, zieInstalleer en configureer Workspace ONE AccessEnBeheer van Workspace ONE Access.
 • Installeer de Virtual App-service, een onderdeel vanWorkspace ONE-toegangconnectoren. Voor meer informatie, zie de laatste versie vanVMware Workspace ONE Access-connector.
 • Synchroniseer gebruikers en groepen met machtigingen voor Citrix vanuit uw bedrijfsdirectoryWorkspace ONE-toegangdirectorysynchronisatie gebruiken.

  Bij het maken van de directory, in kaart brengen inWorkspace ONE-toegangwijst het kenmerk userPrincipalName toe aan het kenmerk Active Directory userPrincipalName en het kenmerk distinctName aan het kenmerk onderscheiden naam van Active Directory. Zorg er ook voor dat de gebruikers een waarde hebben ingesteld voor de attributen userPrincipalName en distinctName. Anders kunnen ze mogelijk geen desktops en applicaties uitvoeren.

 • Zorg ervoor dat de StoreFront-vereisten hieronder worden vermeldToegang verlenen tot door Citrix gepubliceerde bronnen in VMware Workspace ONE Accesszijn vermeld worden voldaan.
 • Als multi-site aggregatie of trefwoordfiltering is geconfigureerd in StoreFront, voldoe dan aan de vereisten inConfigureer Citrix Multi-Site Aggregation en Keyword Filtering in Workspace ONE Accessvoordat u de verzameling virtuele apps maakt.
 • Raadpleeg de Citrix-documentatie voor uw versie van Citrix-software.
 • Aan deze taak in deWorkspace ONE-toegangconsole, een beheerdersrol gebruiken die de actie Desktop-apps beheren op de Catalogus-service kan uitvoeren.
 • Aan het einde van dit proces wordt u doorgestuurd naar de pagina Netwerkbereiken om Client Access FQDN's te configureren. Om netwerkbereiken te bewerken en op te slaan, hebt u een superbeheerdersrol of een aangepaste rol nodig die de actie voor het beheren van instellingen in de identiteits- en toegangsbeheerservice kan uitvoeren. U kunt deze stap afzonderlijk uitvoeren.

Procedure

 1. Meld u aan bij deWorkspace ONE-toegang- De console.
 2. Maak a.u.b. een keuzebronnen>Verzamelingen van virtuele appsuit.
 3. Als er een informatiepagina verschijnt, bekijkt u de informatie en klikt u opEerste stappen. Klik andersNieuw.
 4. Maak a.u.b. een keuzeCitrixals brontype.

  Configureer Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access (1)

 5. Geef in de New Citrix Collection-wizard de volgende informatie op de Connector-pagina.
  Keuze Beschrijving
  Naam Voer een unieke naam in voor de verzameling virtuele Citrix-apps.
  Verbinder Selecteer de connectors die u wilt gebruiken om deze verzameling te synchroniseren. U kunt meerdere connectors toevoegen en deze in failover-volgorde rangschikken. Alleen connectors waarop de Virtual App-service is geïnstalleerd, worden weergegeven in de lijst.

  Voorbeeld:
  Configureer Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access (2)

 6. Klik op de pagina Serverfarm opServerfarm toevoegenen voer uw Citrix-serverfarminformatie in.
  Keuze Beschrijving
  Multi-Site-aggregatie Als multi-site aggregatie is geconfigureerd in StoreFront, selecteert u de optieSchakel multi-site aggregatie inuit. Multi-site aggregatie is een Citrix-functie die applicatie- en desktopresources van meerdere sites samenvoegt en dupliceert.

  Als de optieSchakel multi-site aggregatie invoor een verzameling virtuele apps inWorkspace ONE-toegangis geselecteerd, is alleen de StoreFront-URL vereist. U hoeft de FQDN van de Citrix XML-server (XML-broker) niet op te geven.

  Als u multi-site aggregatie inschakelt voor een bestaande verzameling virtuele apps, worden de Citrix XML-serververmeldingen verwijderd.

  -Server Als je de mogelijkheid hebtSchakel multi-site aggregatie inniet geselecteerd, klikServers toevoegenen voeg de volledig gekwalificeerde domeinnaam van uw Citrix XML-server (XML-broker) toe. Voorbeeld: xenappserver.example.com. U moet ten minste één Citrix XML Server toevoegen.

  Klik op om meerdere servers toe te voegenServers toevoegenen voeg de servers toe.

  Rangschik de servers in failover-volgorde.Workspace ONE-toegangvolgt deze volgorde. Om de lijst opnieuw in te delen, klikt u op de rijen en sleept u ze naar de gewenste positie. Om een ​​server uit de lijst te verwijderen, klikt u op het pictogram rechts van de rijX.

  StoreFront-Server-URL Voer de URL van de StoreFront-server in het volgende formaat in:

  soort vervoer://StoreFront-Server-FQDN/Citrix/naam opslaanWeb

  Voorbeeld:http://xen76.example.com/Citrix/mystoreWeb

  Een mededeling:Dit is de website-URL van de StoreFront-server.

  Belangrijk:Zorg ervoor dat u na het maken van de Virtual Apps-collectie bij het configureren van interne netwerkbereiken voor de collectie dezelfde StoreFront-server-URL invoert in het tekstvakHost voor clienttoegangs-URLinvoer.

  Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een Citrix-serverfarm kunt toevoegen wanneer multi-site aggregatie is geconfigureerd.
  Configureer Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access (3)

  Het volgende voorbeeld laat zien hoe u een Citrix-serverfarm kunt toevoegen wanneer aggregatie op meerdere locaties niet is geconfigureerd.


  Configureer Citrix-serverfarms in Workspace ONE Access (4)

 7. Voer op de configuratiepagina de volgende informatie in.
  Keuze Beschrijving
  frequentie Kies hoe vaak de applicaties, desktops en toewijzingen worden gedeeld vanuit de Citrix-serverfarmWorkspace ONE-toegangmoeten worden gesynchroniseerd.

  U kunt een vaste periode instellen voor automatische synchronisatie of handmatige synchronisatie kiezen. Om een ​​tijdsperiode in te stellen, selecteert u het interval, b.v. B. Dagelijks of Wekelijks en selecteer het tijdstip waarop u de synchronisatie wilt uitvoeren. als jijBeherenOm het te selecteren, moet je naar de Virtual Apps Collection-pagina gaanSynchroniseren>Synchroniseer met beveiligingenofSynchroniseren>Synchroniseer zonder beveiligingenKlik op nadat u de verzameling hebt gemaakt en wanneer Citrix-bronnen of -toewijzingen zijn gewijzigd.

  Zie voor meer informatie over synchroniserenSynchroniseer verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access.

  Synchroniseer dubbele apps Hang deze optie opNeeom te voorkomen dat dubbele applicaties worden gesynchroniseerd vanaf meerdere servers.

  AlsWorkspace ONE-toegangingezet in meerdere datacenters, zullen dezelfde resources in die datacenters worden opgezet. Als deze optie is ingeschakeldNeeis ingesteld, wordt duplicatie van de applicaties en desktops in de Intelligent Hub-catalogus voorkomen.

  Synchroniseer categorieën van serverfarms Selecteer deze optie als u categorieën van de Citrix-servers gebruiktWorkspace ONE-toegangwilt synchroniseren.
  Beveilig drempels Configureer synchronisatiebeveiligingsdrempels als u het aantal wijzigingen wilt beperken dat kan worden aangebracht in applicaties, desktops en rechten bij het synchroniseren van een verzameling virtuele apps. Als een van de drempelwaarden wordt bereikt, wordt de synchronisatie afgebroken.

  Workspace ONE Access stelt de drempel standaard in op 10% voor alle categorieën.

  Synchronisatiebeveiligingen worden de eerste keer dat een collectie wordt gesynchroniseerd genegeerd en toegepast op alle volgende synchronisaties.

  Zie voor meer informatie over synchronisatiebeveiligingenSynchroniseer verzamelingen van virtuele apps in Workspace ONE Access.

  Activeringsbeleid Kies hoe u de bronnen in deze verzameling beschikbaar wilt maken voor gebruikers in de Intelligent Hub Portal en in de app. Als u van plan bent een goedkeuringsstroom in te stellen, kiest uGebruiker geactiveerduit, andersAutomatisch.

  Met de optiesIngeschakeld door gebruikerEnAutomatischde bronnen worden toegevoegd aan het tabblad Apps. Gebruikers kunnen de bronnen uitvoeren vanaf het tabblad Apps of ze markeren als favorieten en uitvoeren vanaf het tabblad Favorieten. Als er echter een goedkeuringsproces moet worden ingesteld voor een van de apps, moet u "Gebruiker ingeschakeld" selecteren voor de app.

  Het activeringsbeleid is van toepassing op alle gebruikersmachtigingen voor alle bronnen in de collectie. U kunt het activeringsbeleid voor individuele gebruikers of groepen per bron instellen op de pagina Gebruikers of Groepen opInhoud>gebruikerofInhoud>gebruikersgroepenwijziging.

 8. Bekijk uw keuzes op de pagina Samenvatting en klik vervolgens opOpslaan en configurerenom de netwerkbereiken te configureren.

  De verzameling is gemaakt, maar de bronnen in de verzameling zijn nog niet gesynchroniseerd. Het tabbladnetwerk gebiedenis uitgestald.

Volgende actie

 • Configureer netwerkbereiken voor het starten van bronnen. Gelieve te verwijzenConfigureer het starten van Citrix-bronnen in Workspace ONE Access.
 • Om de bronnen en machtigingen in de verzameling van de Citrix-servers te gebruikenWorkspace ONE-toegangOm te synchroniseren, kunt u wachten op de geplande synchronisatietijd of de verzameling selecteren op de pagina Verzamelingen van virtuele apps en klikkenSynchroniseren>Synchroniseer met beveiligingenofSynchroniseren>Synchroniseer zonder beveiligingenKlik.

  Een mededeling: Workspace ONE-toegangbiedt geen ondersteuning voor de functie voor anonieme gebruikersgroepen in Citrix.

FAQs

How do I configure workspace one access? ›

Workspace ONE Access Configuration
 1. Create a Windows Server Failover Cluster.
 2. Configure Cluster Quorum Settings.
 3. Install the SQL Server.
 4. Create the Workspace ONE Access Database.
 5. Sync the Database Account Across the Availability Group Replicas.
 6. Create and Configure the Availability Group.

What are two of the most common issues that arise during installation of a Citrix XenDesktop? ›

Citrix XenDesktop Common Issues with Log-on

Problems can happen in the brokering, virtual machine (VM) start, HDX connection, authentication, group policy, log-on script, or profile load phases.

What is workspace one access? ›

Workspace ONE Access acts as a broker to other identity stores and providers—including Active Directory (AD), Active Directory Federation Services (ADFS), Azure AD, Okta and Ping Identity— that your organization may already be using to enable authentication across on-premises, software-as-a-service (SaaS), web and ...

How do I open multiple Citrix sessions? ›

Citrix VDI using dual monitors on the web browser
 1. Open your VDI Desktop.
 2. In the middle top of the screen locate a half circle with three vertical lines, hover over this.
 3. Click on the Citrix icon that will appear.
 4. Click on the icon with two monitors.
 5. This will pop out a second screen, drag this over to your second monitor.

What is the URL for workspace one access admin? ›

To open the console, click your profile on the right and select Workspace ONE Access Console. To access the Workspace ONE Access console directly, enter the Workspace ONE Access URL as https://<exampleFQDN.com>/SAAS/admin.

What is the default access policy for workspace one access? ›

The Workspace ONE Access service includes a default access policy set that contains basic access policy rules that control access as a whole. The basic access policy rules are initially set up to allow all user access from all network ranges through a web browser or the Workspace ONE application.

Why use Workspace ONE Access? ›

Single-Sign-on to mobile, SaaS, web and virtual apps improves security, reduces helpdesk calls and improves user experience.

What are the authentication methods in Workspace ONE access? ›

The first authentication method is user name and password, and the second authentication method is a VMware Verify requested approval or code. After the authentication methods are configured, you create access policy rules that specify the authentication methods to be used by device type.

What are the benefits of Workspace ONE? ›

Enhanced Security: Workspace ONE Access provides multi-factor authentication and mobile application management capabilities to enhance the security of users' digital workspace. This helps to prevent unauthorized access to applications and resources and provides an extra layer of protection for sensitive information.

Does Citrix limit number of sessions per server? ›

When enabled, the default setting for the maximum number of sessions a server can host is 250. By default, this setting is enabled.

Can you have both the Citrix Receiver and Citrix Workspace? ›

Citrix Workspace app provides the full capabilities of Citrix Receiver, and new capabilities based on your organization's Citrix deployment. Citrix Workspace app is built on Citrix Receiver technology, and is fully backward compatible with all Citrix solutions. For more information, visit the Workspace app FAQ page.

How do I connect to a specific server in Citrix? ›

Right-click Citrix Workspace app icon in the system tray. Navigate to Advanced Preferences > NetScaler Gateway Settings. From the Connection drop-down menu, select a server. Provide your login details to connect to the server.

How do I improve performance in Citrix? ›

You can also use Citrix Optimizer to create or edit your own customized templates with your chosen optimizations and add them to Workspace Environment Management. Once configured, you can enable optimizations to run on a weekly basis. Optimizing your antivirus configurations can also help improve user experience.

What are the common issues in Citrix? ›

Troubleshooting User Logon Issues

But logon problems—such as slow logon or login failures—are perhaps the most commonly faced issues in the Citrix environment. There are several phases in the logon process for Citrix Virtual Apps and Desktops, which makes it a little tricky to identify the root cause of the problem.

Why is Citrix so unstable? ›

Sometimes cookie-cutter Citrix environment builds fail to take into consideration the specific needs of a particular customer. We see undersized virtual machines, insufficient RAM, and inadequate network bandwidth. A slight variance at a very large scale can have a significant impact.

How do I patch workspace one access? ›

Login to Workspace ONE Access/VIDM admin console and determine the current version by looking at the page footer. Download the matching patch file from the above links. The patch can be deployed independently and will not require all appliances to be offline at the same time.

How do I request a workspace one access tenant? ›

Procedure
 1. In the Workspace ONE UEM console Groups & Settings page, select Configurations > Intelligent Hub click Get Started.
 2. In the Activate Hub Services page, click REQUEST CLOUD TENANT.
 3. Accept the terms of service and click Next.
 4. The Administrator Details page is prefilled with your URL, user name, and password.
Apr 26, 2023

Where are Workspace One Access Connector logs? ›

Log in to the Workspace ONE Access connector server. Navigate to the INSTALL_DIR \Workspace ONE Access\Support\scripts folder. Run the gatherLogs.

What is the source of authentication for workspace one access? ›

The Workspace ONE Access service provides cloud-based authentication methods that you enable and configure from the console. After an authentication method is configured, you associate it to a built-in identity provider. These cloud-based authentication methods do not require a connector.

What is Workspace One Assist server requirements? ›

Hardware Requirements (for On-Premises Servers)
HardwareMinimum
CPUs2.4 GHz Processors, 4 Logical Processors, 2 CPUs, 2 Core 2x2 or 4 physical depending on machine type, virtual machine, or physical.
Memory16 GB
Hard Drive IOPS200
Hard Drive Space100 GB for OS drive
Nov 7, 2022

How to implement SSO for VPN access in Workspace One? ›

Create Tunnel Profile
 1. In the Workspace ONE UEM console, navigate to Resources > Profiles & Baselines > Profiles.
 2. Select Add > Add Profile and select Android.
 3. Give a name for the profile such as VR SSO Tunnel.
 4. Scroll down and Select VPN and Select ADD.
 5. Configure Connection Info with the following settings.
May 23, 2023

Can Workspace ONE see your screen? ›

The Workspace ONE Intelligent Hub application does not monitor your personal browsing traffic. If you are using company resources (including device management) there is a chance that your company might have other systems that monitor traffic into and out of their network.

Does Workspace ONE track my location? ›

By default, Workspace ONE does not track GPS data. Situations may change that might require the enablement of some privacy settings.

Who uses Workspace ONE? ›

Companies using VMware Workspace ONE for Digital Workspace include: United States Senate, a United States based Government organisation with 5723 employees and revenues of $3500.00 billion, Walmart, a United States based Retail organisation with 2100000 employees and revenues of $611.29 billion, UnitedHealth Group ...

What are two way authentication methods? ›

Two-factor authentication (2FA) is a security system that requires two separate, distinct forms of identification in order to access something. The first factor is a password and the second commonly includes a text with a code sent to your smartphone, or biometrics using your fingerprint, face, or retina.

Is Workspace ONE an identity provider? ›

In the built-in identity provider, configure the users, network ranges, and authentication methods that users use for single sign-on to their apps portal.

What is the difference between Workspace ONE and Horizon? ›

VMware Horizon is desktop virtualization software, from VMware. VMware acquired Airwatch in 2014. Workspace ONE is a Unified Endpoint Management (UEM) solution and is available in Standard, Advanced, Enterprise, and Advanced for VDI editions.

Is Workspace ONE secure? ›

VMware Workspace ONE combines Zero Trust conditional access control with industry-leading modern management to help IT proactively secure their digital workspace.

How many concurrent users can a server handle? ›

CPU Cores. A Single CPU core will commonly handle an average of 220 to 250 concurrent connections simultaneously. If for instance, a website runs on a server that has a single CPU with 2 CPU cores, approximately 500 visitors may access and search the website at the same time.

How often should Citrix servers be rebooted? ›

In many cases you may adjust the restart period by listening to the user complaints about the server speed! So, there is no specific or standard duration or time to reboot a server, however we would recommend you to reboot your server at least once in two or three weeks.

How many Citrix licenses do I need? ›

Only one license is consumed. For license sharing, pass-through connections on Citrix Virtual Apps and Desktops pass the endpoint client device ID to the product server. If you connect to a single product, edition, and license model with a shared License Server, all connections share a single license.

What is difference between Citrix Workspace and Citrix Receiver? ›

Citrix Receiver was not a standalone app. It was included with XenApp and XenDesktop subscriptions. Workspace, on the other hand, can be installed independently of those subscriptions. The Workspace app provides support for all platforms previously associated with Citrix Receiver.

Is Citrix Workspace no longer supported? ›

Officially Supported Internet Browsers for Workspace

Support for Internet Explorer ended as of March 31, 2022.

What is the difference between Citrix Gateway and Citrix Workspace? ›

Citrix Gateway (formerly NetScaler Unified Gateway) is an access gateway with SSL VPN solution, providing single sign-on (SSO) and authentication for remote end users of network assets. Citrix Workspace is a complete workspace solution that delivers secure access to all apps and files from a single interface.

How to check connectivity from one server to another server? ›

Article Details
 1. Open Windows PowerShell through the Start menu.
 2. Enter the command test-netconnection IPAddress -port XXXXX. ...
 3. Press Enter.
 4. Wait for the test to complete.
 5. If the result is True then there is nothing blocking communication between the client and server.
Aug 21, 2020

How do I add a Citrix server to an existing farm? ›

Run the Configuration Wizard on each Citrix Provisioning server. Select Join existing farm on the Farm Configuration dialog. Enter the new database server and instance on the Database Server dialog. Select Active Directory Integrated authentication if you want to use the services' user account.

How do I set up and configure Citrix Workspace? ›

Right-click the Citrix Workspace icon in the Windows system tray and select Advanced Preferences > Reset Citrix Workspace. Enter the Workspace URL into the browser and sign in. Download the configuration file from Settings > Account Settings > Advanced > Download Workspace Configuration.

How do I change workspace permissions? ›

Assigning object-level permissions
 1. Click the Administration tab followed by Workspace Details.
 2. Click Manage Workspace Permissions.
 3. Click Edit Permissions for a group on the Group Management tab. ...
 4. Click the applicable object security permission(s) you want to apply to the selected group. ...
 5. Click Save.

How to configure workspace in Visual Studio Code? ›

You can edit via the Settings editor Workspace tab or open that tab directly with the Preferences: Open Workspace Settings command. All features of the Settings editor such as settings groups, search, and filtering behave the same for Workspace settings. Not all User settings are available as Workspace settings.

How do I configure my workspace in Visual Studio? ›

In Visual Studio, after you connect to your project or press Ctrl+0, C, you can manage your workspaces. From the Home page in Team Explorer or Ctrl+0, H, select the arrow next to Workspace, and select Manage workspaces. Or, from Source Control Explorer, select the arrow next to Workspace, and select Workspaces.

How do I enable Web access WorkSpaces? ›

To enable Web Access to your WorkSpaces
 1. In the navigation pane, choose Directories.
 2. Under the Directory ID column, choose the directory ID of the directory you want to enable Web Access for.
 3. On the Directory Details page, scroll down to the Other platforms section and choose Edit.
 4. Choose Web Access.
 5. Choose Save.

How do I edit a workspace file? ›

Edit a file
 1. Select the file in the Documents list, then on the Workspaces tab, Documents group, click Open.
 2. Right-click the file name in the Documents list, then click Open.
 3. Select the file in the Documents list, then press Enter.

What are the roles of user management admin? ›

User management administrator: Resets passwords, monitors service health, and manages user accounts, user groups, and service requests.

What is workspace code workspace? ›

A Visual Studio Code "workspace" is the collection of one or more folders that are opened in a VS Code window (instance).

How do I add files to workspace VS Code? ›

You can use drag and drop to add folders to a workspace. Drag a folder to the File Explorer to add it to the current workspace. You can even select and drag multiple folders. Note: Dropping a single folder into the editor region of VS Code will still open the folder in single folder mode.

How do I create a workspace code? ›

On the File tab of Visual Studio Code, choose Add Folder to Workspace... . Save the workspace file if you plan to open it again. This will create a code-workspace file that contains an array of folders with either absolute or relative paths. If you want to share your workspace files, choose the relative paths.

How to setup Visual Studio for Visual Basic? ›

Open Visual Studio. On the start window, choose Create a new project. In the Create a new project window, choose Visual Basic from the Language list. Next, choose Windows from the Platform list and Console from the Project types list.

How do I change build configuration in Visual Studio? ›

1 Answer. According to How to: Set Debug and Release Configurations there are two ways to change build configuration: From the Build menu: click Build / Configuration Manager, then select Debug or Release. On the toolbar, choose either Debug or Release from the Solution Configurations list box.

How do I add custom device settings to Workspace ONE? ›

Adding Action to Launcher Profile

In the Launcher Profile go to “Advanced Customization” and Enable the “Add Custom Device Settings”, then Select “Action” as Type and enter a Name. the Name will be displayed to the Enduser, while the action needs to be the exact Settings page the User should Access.

Where is Workspace ONE Access Connector log? ›

Procedure. Log in to the Workspace ONE Access connector server. Navigate to the INSTALL_DIR \Workspace ONE Access\Support\scripts folder. Run the gatherLogs.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 11/11/2023

Views: 5747

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.