28 Frigidaire Gallery Vaatwasser Foutcodes uitgelegd! (2023)

Terwijl Frigidaire Gallery vaatwassers net zo goed zijn alsWhirlpoolEnKeukenhulp, loopt elk model in de collectie van het merk op een bepaald moment vast en moet er een probleem worden opgelost. Wanneer u de diagnostische modus opent, ziet u Frigidaire Gallery-vaatwasserfoutcodes voor eenvoudige probleemoplossing.

De foutcodes van de Frigidaire Gallery-vaatwasser omvatten i10, i20, i30, PF, CD, UO en Er. Elke code heeft een unieke betekenis, wat vaak duidt op een probleem met de vaatwasser. U kunt de foutcodes resetten of wissen door het probleem op te lossen en vervolgens een volledige reset van de vaatwasser uit te voeren.

In deze gids vindt u alle foutcodes van de Frigidaire-vaatwasser en wat ze betekenen. Ik zal je ook laten zien hoe je de codes van het bedieningspaneel kunt wissen.

Laten we ter zake komen:

28 Frigidaire Gallery Vaatwasser Foutcodes uitgelegd! (1)

Frigidaire Gallery Vaatwasser Foutcodes uitgelegd en opgelost

De volgende tabel is een samenvatting van de Frigidaire Gallery vaatwasser foutcodes, wat elke code betekent, wat te doen om de code van het bedieningspaneel te wissen:

FoutcodeWat het betekentOplossing
1.NAARHet geeft warmtevertraging of lage watertemperatuur aanWacht tot het water de juiste temperatuur heeft bereikt om een ​​wasprogramma te starten.
2.LOEr zit niet genoeg glansspoelmiddel in de vaatwasserVul het glansmiddeldoseerbakje bij om de code van het scherm te wissen.
3.PFEr is een stroomstoring in het apparaatHet resetten van de vaatwasser kan het probleem helpen oplossen.
4.i10Verlaag het waterpeil in de vaatwasserInspecteer en repareer de watertoevoerleiding van het apparaat.
5.i20, i40, iF0Er zit een vernauwing in de afvoerleidingReinig het filter en de afvoerslang om vuil en verstoppingen te verwijderen
6.i30De onderste pan van de vaatwasser lektControleer of de slangaansluiting correct is.
7.i50De afvoer of motorstoring van de vaatwasser is misluktStart de vaatwasser opnieuw door de annuleerknop 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden
8.i60Het verwarmingselement is defectStart de vaatwasser opnieuw door de annuleerknop 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden
9.iC0De hoofdbesturingskaart faalde plotselingStart de vaatwasser opnieuw door de annuleerknop 3 tot 5 seconden ingedrukt te houden
10.UODe ventilatieopening van de vaatwasser staat openBevestig de bedrading van de ventilatieopening en zorg voor een goede montage
11.UFVentilatie is mislukt en ventilator draait nietInspecteer en vervang de ventilatieventilator indien nodig
12.ISDe vaatwasser heeft een probleem met vastzittende sleutelHerstel de verbinding tussen de hoofdbesturingskaart en het toetsenbord
13.CEProbleem met configuratieHerstel de verbinding tussen de hoofdbesturingskaart en het toetsenbord
14.CLEr is een probleem met de deurschakelaarInspecteer de deurvergrendeling van de vaatwasser. Herstel ook de verbinding tussen de hoofdbesturingskaart en het toetsenbord.
15.DPDe afvoerpomp is defectNiets doen. Code betekent relaistest wanneer u de afvoerpomp hebt geactiveerd.
16.FLDe waterklep van de unit is geopendNiets doen. Code betekent relaistest wanneer u de waterklep hebt geactiveerd.
17.HSDe hall-sensor van het apparaat heeft een foutLos het bedradingsprobleem tussen het bedieningspaneel en de sensor op.
18.RADe reed-schakelaar van het spoelmiddel is defectU moet het glansmiddeldoseerbakje bijvullen om het probleem op te lossen.
19.MET BETREKKING TOTProbleem met de reedschakelaar van het spoelmiddel is geslotenHet betekent dat je deze specifieke dispenser hebt laten sluiten.
20.RFDe reed-schakelaar van het spoelmiddel is geopendU moet het glansmiddeldoseerbakje bijvullen om het probleem op te lossen.
21.RTGeeft activering van de relaistest aanHet betekent dat je de relaistestmodus hebt geactiveerd
22.SDWasmiddeldispenserJe ziet de code in de testmodus als je het wasmiddeldoseerbakje hebt geactiveerd.
23.TUTroebelheidssensor defectInspecteer en repareer de bedrading tussen de hoofdbesturingskaart en troebelheid

Verwant:GE Vaatwasser-bedieningspaneel werkt niet en snelle oplossingen

Common Frigidaire Gallery Vaatwasser Probleemoplossing Foutcodes

Hieronder volgen de meest voorkomende Frigidaire Gallery-vaatwasserfoutcodes en hun snelleprobleemoplossen:

1. Foutcode PF

Wanneer u code PF op het bedieningspaneel ziet, betekent dit dat het apparaat stroomproblemen heeft, vaak omdat er een stroomdaling van 10% is.

Als u zeker weet dat er voldoende spanning in de vaatwasser gaat, overweeg dan om aharde reseten minstens vijf minuten wachten totdat het apparaat is gereset.

2. Foutcode HO

Als u deze fout ziet, betekent dit dat uw Frigidaire Gallery-vaatwasser er te lang over doet om het water op de juiste temperatuur te krijgen.

Laat warm water in de gootsteen lopen om het koude water uit de leidingen te spoelen. Los ook problemen met het waterverwarmingssysteem op om ervoor te zorgen dat alles in orde is.

3. Foutcode LO

De fout geeft aan dat het niveau van glansspoelmiddel extreem laag is. Het enige wat u hoeft te doen om dit probleem op te lossen, is het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen.

4. Foutcode CL

Als u deze fout ooit op het bedieningspaneel van uw Frigidaire Gallery-vaatwasser ziet, betekent dit dat het hoofdbedieningspaneel heeft gedetecteerd dat u de deur van het apparaat niet hebt gesloten.

Om deze foutcode te wissen:

  • Controleer of u de deur van het apparaat goed hebt gesloten.
  • Als de fout op het bedieningspaneel blijft verschijnen, koop dan een nieuwedeurschakelaar ter vervanging.
  • Als de deurschakelaar in goede staat verkeert, controleer dan of de bedrading tussen de deurschakelaars en de hoofdbesturingskaart in de juiste volgorde zit

Als u geen probleem kunt vinden met de deurschakelaar en de aansluitdraden, kunt u overwegen de deurschakelaar te vervangen door een nieuwe.

Lees ook:Frigidaire Vaatwasser start niet Knipperende lampjes

Foutcodes voor watertoevoer, verwarming of lekkage

1. Foutcode i10

De vaatwasser heeft vastgesteld dat het waterpeil te laag is, wat suggereert dat er een probleem is met de watertoevoer naar de vaatwasser.

Controleer of de watertoevoerleiding knikken heeft en verwijder deze. Zorg ervoor dat de knop op de kraan die de waterstroom regelt niet zodanig is veranderd dat het de waterstroom vermindert.

2. Foutcode i30

Deze foutcode betekent dat er door een lek water in de bodem van de vaatwasser komt.

De oplossing omvat het tegelijkertijd controleren van een aantal verschillende aspecten van het systeem om dit probleem op te lossen.

Zorg er eerst voor dat de druksensor schoon is. Inspecteer vervolgens de waterinlaatklep op vuil dat hem zou kunnen blokkeren of op schade die vervanging van de klep noodzakelijk zou maken.

Zorg ervoor dat de afvoerpomp goed werkt en dat niets de waaier in de afvoerpomp blokkeert. Het kan ook mogelijk zijn om het probleem op te lossen door ervoor te zorgen dat de vaatwasser waterpas staat.

3. Foutcodes i20, i40 en iF0

Deze foutcodes duiden op een verstopping in de afvoerleiding of verstopte filters.

Deze fout kan er ook op duiden dat de uitbreekplug in de prullenbak niet is verwijderd, waardoor de vaatwasser niet kan leeglopen.

De oplossing is om de afvoerslang te inspecteren op verstoppingen of knikken. Bovendien moet u het gebied rond de opvangbak en de filters reinigen.

Controleer ook of de uitbreekplug is verwijderd van de locatie waar de afvoerleiding aansluit op de afvoer.

4. Foutcode i60

Deze fout geeft aan dat er een probleem is met het waterverwarmingsmechanisme.

De oplossing voor dit probleem is om de knop Annuleren een paar seconden ingedrukt te houden of de vaatwasser vijf minuten uit te schakelen.

Als de fout op het bedieningspaneel blijft verschijnen, moet u een diagnose uitvoeren op het waterverwarmingssysteem. Het is ook mogelijk dat er een probleem is met het bedieningspaneel, het verwarmingselement of de thermostaat.

Frigidaire Gallery Vaatwasser Spoelmiddel Foutcodes

1. Foutcode rA

Als je deze foutcode ziet, betekent dit dat de glansspoelmiddelschakelaar van je vaatwasser defect is.

U kunt de fout verhelpen door het glansmiddeldoseerbakje opnieuw te vullen.

Als het probleem zichzelf niet oplost, moet u de bedrading tussen de dispenser en het hoofdbesturingsbord onderzoeken en repareren. Als de bedrading niet het probleem is, kunt u overwegen de hoofdbesturingskaart te vervangen.

2. Foutcode RE en RF

Als u dit probleem ooit op het bedieningspaneel van uw Frigidaire-vaatwasser ziet, is dit een indicatie van een gesloten of geopende reed-schakelaar voor glansspoelmiddel.

U kunt deze foutcode wissen door het glansmiddeldoseerbakje bij te vullen. Als dat niet werkt, is de dispenser waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.

Frigidaire Gallery Vaatwasser Foutcodes Reset

Soms is alles wat u hoeft te doen om de foutcodes van de Frigidaire Gallery-vaatwasser te wissen, het resetten van het apparaat.

Voor zover ik begrijp, helpt het resetten van de vaatwasser vaak om de meeste van deze problemen op te lossen, waardoor de machine klaar is voor een nieuwe wascyclus.

Een reset uitvoeren voor dit model vaatwasser:

  • Druk ongeveer 5 seconden op de knop Annuleren en wacht vervolgens 5 minuten totdat het apparaat is gereset.
  • U kunt het apparaat ook loskoppelen van de stroombron door de stroomonderbreker gedurende 5 minuten om te schakelen.

Uw vaatwasser moet worden gereset en klaar zijn voor een nieuwe wascyclus.

Frigidaire Vaatwasser Diagnostische Modus

Voor eenvoudige probleemoplossing moet u de diagnostische modus van de Frigidaire-vaatwasser openen. Zodra u de machine in deze modus zet, wordt het gemakkelijk om te weten wat er mis is met uw apparaat.

28 Frigidaire Gallery Vaatwasser Foutcodes uitgelegd! (2)

Tijdens het diagnoseproces voert de testcyclus van het apparaat een reeks tests uit op verschillende componenten, zoals verwarmingselementen, afvoerpomp, deurvergrendeling en wasmotor.

Vervolgens geeft de testcyclus een foutcode op het scherm weer, waardoor u gemakkelijker de exacte fout kunt bepalen.

Om de diagnostische modus op de Frigidaire-vaatwasser te openen, drukt u tegelijkertijd op "Hoge temperatuur" + "Start/Annuleren". Houd ze ingedrukt totdat u merkt dat de test begint.

Veel Gestelde Vragen

1. Waarom blijft mijn Frigidaire Gallery-vaatwasser knipperen?

Je vaatwasser blijft knipperen omdat de deur openstaat of de sluiting defect is. Het kan ook zijn dat het apparaat een probleem heeft met het verwarmingselement, het hoofdbedieningspaneel of het bedieningspaneel.

2. Hoe reset ik de besturingskaart van de Frigidaire vaatwasser?

Om de besturingskaart van de Frigidaire vaatwasser te resetten, houdt u de annuleerknop 3 seconden ingedrukt. Of houd hem ingedrukt totdat je de lichtweergave ziet verdwijnen of verandert.

Conclusie

Ik hoop dat deze gids je heeft geholpen om meer te weten te komen over de Frigidaire Gallery-vaatwasserfoutcodes, wat ze betekenen en de juiste manier om ze op te lossen.

Dus de volgende keer dat u denkt dat uw apparaat niet presteert zoals verwacht, voert u gewoon een diagnostische modus uit en ziet u een foutcode die suggereert wat er mis zou kunnen zijn met uw vaatwasser.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 10/15/2023

Views: 5351

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.